Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2008

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

ΕΜΕΙΣ ΟΙ GUERREROS ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΓΙΑΥΤΟ ΣΑΣ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΙΣ FARE (Football Against Racism in Europe) ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΜΑΣ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΣ.FARE wants to see the 'beautiful game' played without the cancer of racism. We believe the colour of a player or fan and from where he or she originates does not matter. Unfortunately, at all levels of the game, from amateur to international, there are still incidents of racism. These can take the form of abuse directed at a 'foreign' player to the mass 'monkey' chants of supporters. FARE believes such behaviour, on and off the field, is unacceptable and unwanted by the majority of fans and players. Football is the biggest sport in the world and belongs to us all. It should be the right of every person to play, watch and discuss freely, without fear. Football Against Racism in Europe - FARE - will fight through football all forms of discrimination in football: in the stadium, on the pitch, in the changing room, at the training ground, in the office and classroom; by fans, players, managers, coaches, administrators or educators. Therefore in February 1999, on the initiative of supporters groups from different regions of Europe a meeting, which included football associations and players unions, was held in Vienna to develop a common strategy and policy against racism and xenophobia. Out of this emerged Football against Racism in Europe (FARE) - a network of organisations from 13 European countries - and a plan of action. The FARE network dedicated itself to fight racism and xenophobia in football across Europe. Through co-ordinated action and common effort, at local and national level, we will bring together all those interested in combating discrimination in football.
ΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΑΜΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΤΟ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
'' FARE θέλει να δει το "όμορφο παιχνίδι" που παίζεται χωρίς τον καρκίνο του ρατσισμού. Πιστεύουμε το χρώμα ενός παιχτη ή ενός φιλαθλου και από όπου προερχεται δεν πειράζει. Δυστυχώς, σε όλα τα επίπεδα του παιχνιδιού, από τον ερασιτέχνικο εως σε διεθνή, υπάρχουν ακόμα γεγονότα του ρατσισμού. Αυτοί μπορούν να λάβουν τη μορφή κατάχρησης που κατευθύνεται σε έναν "ξένο" παιχτη στα άσματα μαζικών "πιθήκων" των υποστηρικτών. Η FARE θεωρεί τέτοιες συμπεριφορες, και από παιχτες , απαράδεκτες και ανεπιθύμητες από πλειοψηφία φιλαθλων και παιχτων. Το ποδόσφαιρο είναι ο μεγαλύτερος αθλητισμός στον κόσμο και ανήκει σε μας όλους. Πρέπει να είναι το δικαίωμα κάθε προσώπου να παίξει, να παρακολουθησει και να συζητήσει ελεύθερα, χωρίς φόβο. Το ποδόσφαιρο κατά του ρατσισμού στην Ευρώπη - FARE - θα παλεψει μέσω του ποδοσφαίρου όλες τις μορφές διάκρισης στο ποδόσφαιρο: στο στάδιο, στον αγωνιστικο χωρο, στα αποδυτηρια, στο γραφείο, απο τους φιλαθλους, παιχτες τους προπονητές, τους διοικητές ή τους εκπαιδευτικούς. Επομένως τον Φεβρουάριο του 1999, κατόπιν πρωτοβουλίας των ομάδων υποστηρικτών από τις διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης μια συνεδρίαση, που περιέλαβε τις ενώσεις ποδοσφαίρου και τις ενώσεις παιχτων, πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη για να αναπτύξει μια κοινη στρατηγική και μια πολιτική κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Από αυτό το ποδόσφαιρο κατά του ρατσισμού στην Ευρώπη (FARE) - ένα δίκτυο των οργανώσεων από 13 ευρωπαϊκές χώρες - και ένα σχέδιο δράσης. Το δίκτυο FARE αφιερώθηκε για να παλεψει το ρατσισμό και την ξενοφοβία στο ποδόσφαιρο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μέσω της συντονισμένης δράσης και της κοινής προσπάθειας, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, θα συγκεντρώσουμε όλους εκείνους τους ενδιαφερόμενους στην καταπολέμηση της διάκρισης στο ποδόσφαιρο.''