Παρασκευή, 9 Μαΐου 2008

ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΤΙ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΠ
Συγκεκριμένα, το φύλλο αγώνα αναφέρει:
"Δύο ώρες προ της έναρξης του αγώνα και καθώς πραγματοποιήσαμε τον πρώτο έλεγχο στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου, διαπιστώσαμε τα εξής:
1. Τα τέρματα δεν ήταν σύμφωνα με τους κανονισμούς γιατί τα δοκάρια του ενός τέρματος ήταν πριονισμένα και πεσμένα στο έδαφος και του άλλου ήταν ναι μεν πριονισμένα στη θέση τους, αλλά έτοιμα να καταρρεύσουν. Ενημέρωσα τους υπεύθυνους της γηπεδούχου ομάδας ότι σε εύλογο χρονικό διάστημα τα δοκάρια πρέπει είτε να επισκευαστούν είτε να αντικατασταθούν.
2. Κατά την είσοδό μας μισή ώρα προ της ενάρξεως του αγώνα για το καθιερωμένο ζέσταμα, διαπίστωσα την ίδια κατάσταση στα τέρματα.
Την ορισθείσα ώρα έναρξης του αγώνα, εγώ οι βοηθοί, ο τέταρτος και οι ποδοσφαιριστές των ομάδων κανονικά ενδεδυμένοι παρουσιαστήκαμε στο κέντρο του γηπέδου προκειμένου να γίνει το παιχνίδι. Τελικά δεν έκανα τον αγώνα γιατί το γήπεδο χαρακτηρίζεται ως αντικανονικό γιατί κατά τον τελικό έλεγχο, τα δοκάρια βρίσκονταν στην ίδια κατάσταση και οι παίκτες της γηπεδούχου ομάδας με διαβεβαίωσαν ότι δεν ήταν δυνατή η επισκευή τους σε αυτό το διάστημα.ΚΑΠ


Στο άρθρο 21 (μη τέλεση η διακοπή αγώνα) παράγραφο 3 αναφέρεται: αγώνας που δεν τελέστηκε ή που δεν έληξε με υπαιτιότητα της μιας ή και των δυο ομάδων, προσμετράται για την έκτιση ποινών μόνο της ανυπαίτιας ομάδας και βαθμολογείται ως εξής:: α) Με αφαίρεση τριών (3) βαθμών καθώς επίσης και την αφαίρεση δυο (2) βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα από την υπαίτια ομάδα, αν ο αγώνας δεν αρχίσει. Μέσα στους λόγους για τους οποίους μια ομάδα θεωρείται υπαίτια για την ματαίωση αγώνα, ο ΚΑΠ αναφέρει και τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που επιτάσσουν για την ομάδα που είναι γηπεδούχος οι διατάξεις του άρθρου 9. Όλα αυτά, εφόσον από τα δικαιοδοτικά όργανα κριθεί πως η Ηλιούπολη είναι υπαίτια.