Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2012

ΝΙΠΤΩ ΤΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΜΟΥ

Πόντιος Πιλάτος (Κατά Ιωάννην ΙΘ΄)